Vertretungsplan       Montag             21.01.2019

                                                               Stand 18.01.2019               7.15Uhr

KU-AG fällt heute aus.

Leistungsfeststellung Englisch JG12 (1.-7. Std.)

Klasse / Jg.

 

Stunde

Lehrer

Fach

Raum

Bemerkungen

7a

5

haus

Bi

A2.08

Raumwechsel

7a

6

brau

Fr

A0.09

statt 7. Std.

7a

7

deut

Ma

---

Aufgaben erteilt

7b

2

conr

Bi

A2.09

 

7c

4

irrg

GE

A3.03

statt 7.Std.

7c

5/6

mann

Bi

A3.01

Raumwechsel

7d

3

sölt

Ek

A3.09

 

7d

4

szög

LER

A0.01

statt 7. Std.

JG8

2

brau

Sn

A2.08

Kurs von hesp

JG8

2

(köll)

Fr

---

Fällt aus

8a

6

dege

EK

A3.08

 

8a

7

mann

Bi

A3.01

Raumwechsel

8b

4

bobe

LER

A1.01

 

8b

5

müll

DE

A2.03

 

8d

5

gohl

WAT

A2.21

 

JG9

3

baum

Sn

A2.08

Kurs von hesp

JG9

3

(köll)

Fr

---

Aufgaben erteilt?

10a

3/4

haus

Bi

A2.21

Raumwechsel

10b

1

mund

En

---

Fällt aus

10b

2

müll

De

A2.03

Statt 7. Stunde

10c

1

(mann)

Bi

---

verlegt auf 3. Std.

10c

2

mann

Bi

A2.11

Raumwechsel

10c

3

mann

Bi

A2.11

statt 1. Std.

10c

4

bätz

SN

A2.11

 

10d

3

schu

Ma

C4.01

 

JG11

1

zöll

LA11G

A2.03

Raumwechsel

JG11

4/5

(köll)

Fr

---

Aufgaben erteilt

JG11

4

lath

GE11G

A3.09

 

JG11

5

(lath)

GE11G

---

Aufgaben erteilt

JG11

6

(miku)

DE11L

---

Aufgaben erteilt

JG11

6

breu

DE11L

A3.04

Kurs von mark

JG11

7

kunz

MA11L

A0.01

Raumwechsel

JG11

7

deut

MA11L

---

Aufgaben erteilt

(+Kursaufteilung) 

Montag 21.01.2019 - Aufsichten Leistungsfeststellung Englisch

Stunde

Vorbereitungsraum

C5.01

07:25 – 08:05

conr

08:15 - 08:55

irrg

09:05 - 09:45

irrg

10:25 - 11:05

mann

11:15 – 11:55

bätz

12:05 – 12:45

lath

 

 

Nachschreibeklausur          Samstag                19.01.2019  

Aufsichten:      Herr Houdelet / Frau Irrgang
Raum:                         A0.09
Einlass             07:45 Uhr
Beginn            08:00 Uhr